De module Werkorderplanning is volledig geïntegreerd met BGI-Office. Met deze moderne tool bent u in staat om op eenvoudige wijze uw werkbon (Project) en storing- of onderhoudsbon (Service & Onderhoud) in één overzicht in te plannen.

Met een druk op de knop worden de bonnen doorgezet naar de orderplanning. In combinatie met de mobiele oplossing kunt u de order doorsturen naar de tablet of smartphone van de werknemer. Een andere optie is de uren van orders met de status 'uitgevoerd' over te halen naar de weekurenstaat van de medewerker of centrale kostenregistratie (CKR) van de werkbon. Daarnaast kunt u ook activiteiten voor uw medewerkers inplannen, zoals overleg en afspraken of verlof en verzuim registreren. Aan de ingeplande orders kan de gebruiker middelen toevoegen. Door het gewenste item naar de desbetreffende order te slepen, kunnen personeel, onderaannemers of materieel worden toegevoegd aan de order. Als in BGI-Office de medewerker of monteur al met een tijdstip is aangegeven op de  storings- of onderhoudsbon, dan kan de planner het systeem vragen om een voorstel te genereren.

Werkorderplanning 1

Afhankelijk van de werkwijze kan de planner kiezen voor een standaard planbord of een serviceplanning. De planborden zijn herkenbaar aan de stroken met ronde of rechte hoeken. In het standaard planbord worden de middelen naar de ingeplande order gesleept, terwijl in de serviceplanning men de order naar de gewenste medewerker sleept. Beide planschermen kunnen naast elkaar worden gebruikt, waarbij het standaard planbord altijd een overzicht toont van alle orders. 

Werkorderplanning 2

Voor verschillende onderdelen kunnen in de planningsmodule kleurcodes en selecties worden gebruikt. Een kleurcode bijvoorbeeld voor de status om een duidelijk overzicht te krijgen van de orders, die ‘voorlopig ingepland’ of ‘in uitvoering’ zijn. Tevens kunnen de middelen van een kleur worden voorzien, zodat de planner duidelijk onderscheid kan maken tussen eigen personeel, derden en materieel. De planner kan gebruik maken van standaard filters in de orderlijst om bijvoorbeeld orders met een bepaalde prioriteit, kwalificatie of werksoort te selecteren.

Werkorderplanning 3

In de infrabranche is de bezetting van het materieel een belangrijk onderdeel. De materieelplanning geeft een goed inzicht welke orders zijn ingepland met bijbehorend materieel en (gekoppelde) medewerker. In tegenstelling tot de serviceplanning waar we uitgaan van de bezetting van de medewerkers.

Werkorderplanning 4

Een agendafunctie is toegevoegd voor het registreren van overleg, afspraken, verlof en dergelijke. De ingeplande agenda-items zijn direct zichtbaar in de order- en serviceplanning en voorkomt het maken van dubbele afspraken van de planner. In de agenda kunnen verschillende scherm lay-outs worden gekozen, zoals dag, week, maand of tijdslijn per medewerker.