Kostprijs berekenen of kostenraming, met BIM en LCC scenario's. Met IBIS-TRAD maken de meeste aannemers in bouwend Nederland al meer dan 30 jaar hun aanbestedingsbegrotingen.

U kunt er traditioneel of volgens de elementenmethode mee calculeren, maar ook:

  • Automatisch inlezen van referentiebegrotingen, Archidat bestanden, STABU- en RAW-bestekken, of hoeveelheden uit BIM-modellen.
  • Zelf definiëren van alle kostenposten en tot een onbeperkt aantal niveaus indelen.
  • Optioneel werken met Unieke Middelen, gebruik van coderingen is echter niet verplicht.
  • Technische installaties integraal meenemen in de projectcalculaties.

Kostprijs berekenen, offertes vergelijken, aanbesteding winnen
IBIS-TRAD biedt u met een onbeperkt aantal elementenniveaus vergaande flexibiliteit om volgens uw eigen methode zo gedetailleerd te calculeren als voor uw projecten nodig is. Met of zonder gebruik van de beschikbare coderingen en Unieke Middelen. Ook de presentatie van uw begroting is volledig naar eigen wens voor uw opdrachtgevers in te delen.

Via uitgebreide zoek- en filtermogelijkheden houdt u altijd goed inzicht in uw begrotingen, terwijl onvolkomenheden automatisch in een logboek worden vastgelegd. Met intelligente meetstaten, eventueel gekoppeld aan een BIM, is de efficiency van uw hoeveelhedenbepaling verder te verhogen. Tenslotte is alle begrotingsinformatie eenvoudig uit te wisselen met andere ibis applicaties.

IBIS-TRAD 7 vereenvoudigt calculeren
In IBIS-TRAD 7 is het mogelijk elementenniveaus in te klappen om de voortgang van het calculeren inzichtelijker te maken. Verder is de leesbaarheid van uw begroting te verbeteren door verschillende kleuren te gebruiken voor de elementregels in diepere niveaus.

Bij het plakken van een 'kindelement' op een 'ouderelement' wordt deze voortaan als eerste binnen het 'ouderelement' toegevoegd. Wilt u uw begroting weergeven met andere koppen, bijvoorbeeld STABU2 in plaats van NLSFB? Dat kan in deze versie. Met alle verbeteringen in het scherm met begrotingsregels zijn projecten intuïtiever en flexibeler te begroten.

IBIS-TRAD 7 vereenvoudigt het werken met meetstaten
Een belangrijk onderdeel van IBIS-TRAD zijn de meetstaten voor hoeveelhedenbepaling. Het werken met deze 'fundering' voor elke begroting is in versie 7 zowel verder vereenvoudigd als inzichtelijker gemaakt. Daardoor kunt u nu bijvoorbeeld meetstaatwaardes elders in dezelfde meetstaat hergebruiken en is duidelijk herkenbaar welke cel uit de meetstaat is gekoppeld aan de actief aangewezen begrotingsregel. Maar ook andere populaire gebruikerswensen voor meetstaten zijn aan IBIS-TRAD 7 toegevoegd.

IBIS-TRAD 7 vereenvoudigt importeren en exporteren van bestanden
Bij het maken van begrotingen is het belangrijk snel en overzichtelijk met verschillende bestandsformaten samen te kunnen werken. Daarom vereenvoudigt IBIS-TRAD 7 het importeren en exporteren van alle benodigde informatie. Bijvoorbeeld door externe bestanden via 'drag' en 'drop' als een nieuwe begroting in IBIS-TRAD 7 te slepen, waarbij het type automatisch wordt herkend. Met als belangrijkste voordeel kostbare tijdwinst.

IBIS-TRAD is een product van IBIS BV en wordt door BouwInfosys geleverd als onderdeel van BouwOffice.