De UrenApp stelt de buitendienst- en bouwplaatsmedewerkers in staat uren in te voeren met hun smartphone of tablet (IOS, Android of Windows). De uitvoerder of projectleider kan de uren controleren en fiatteren in het uitvoerdersdagboek, waarna de uren worden verwerkt in de weekurenstaat. Het is ook mogelijk de uren direct vanuit de UrenApp naar de weekurenstaat te verwerken, zonder tussenkomst van het uitvoerdersdagboek.

De medewerker kan (offline) zijn of haar uren registreren op projecten, werk-, storings- of onderhoudsbonnen. Het juiste werk wordt geselecteerd op projectnaam, projectcode of op het werkadres. Op kantoor wordt de keuze gemaakt welk uursoort de medewerker in de UrenApp kan selecteren. Eventueel kan er een uur- en werksoort default worden ingesteld. De medewerker vult de begin- en eindtijd in of het totaal aantal uren. Eventueel kan er een omschrijving van de werkzaamheden worden meegegeven.

Het gebruik van de UrenApp geeft het management direct inzicht in de urenverantwoording van het personeel. Dus geen papieren bonnen meer en minder kans op fouten.