Met GwwCalc kunt u zowel eenvoudig als nauwkeurig kostenramingen, directie- en werkbegrotingen voor GWW-projecten (RAW, UAV of UAV-GC) maken.

De calculatiesoftware is inclusief het inlezen van alle benodigde gegevens uit RSX- en ZSX-bestanden, eigen bibliotheken, of van derden en tevens:

 • Calculaties met zelf in te voeren en te beheren productiemiddelen onderbouwen
 • Snel eerder gemaakte calculatieposten of deelcalculaties opzoeken en hergebruiken
 • Tijd besparen met uittrekstaten en integraties met kostenbestanden van derden

Consistenter bouwkosten bepalen op globaal- en detailniveau
Hoewel ramingen per definitie minder nauwkeurig zijn dan begrotingen, creëert u er wel degelijk verwachtingen mee die u verderop in het project zo goed mogelijk moet invullen. GwwCalc helpt u om van globaal- tot detailniveau eenvoudig consistente kostenramingen te maken, met eigen basisrecepten en een groot aantal tijdbesparende (zoek)functies.

Behalve het feit dat GwwCalc meerdere methoden voor het maken van ramingen in de GWW ondersteunt, kunt u er ook managementrapportages mee maken en overzichtelijk beheren. Tenslotte kunt u door middel van wegingsfactoren de kostprijs muteren en met slechts enkele drukken op de knop alternatieve scenario's doorrekenen.

Voordelen

 • Integratie tussen bestek en calculatie
 • Overzichtelijke zoekstructuur
 • Integratie met Microsoft Office
 • Eenvoudig en flexibel
 • Ongelimiteerd aantal niveaus mogelijk in een niet-RAW begroting
 • Altijd volledig overzicht
 • Bewerkingsscherm zelf door de gebruiker te bepalen
 • Keuzevrijheid in het opmaken van de afdrukrapporten
 • Alle uitwisselingsformaten, waaronder ZSU, RSU, RSX, ZSX beschikbaar

Functionaliteit

 • Wegingsfactoren op zowel kostprijs als productie beschikbaar
 • Gebruik en doorrekenen van alternatieven
 • Begrotingsposten uitsplitsen in deelposten
 • Begrotingstotalen lopen op de voorgrond mee
 • Gebruik kostenbibliotheken van Archidat en BIM Media
 • Inschrijfstaat direct zichtbaar in de begroting
 • Percentage regels op alle niveaus mogelijk om onvoorziene kosten te calculeren
 • Dekkingspost beschikbaar om opslagen over tarieven inzichtelijk te maken
 • Geïntegreerde Algemene bladen met behulp van Microsoft Word
 • Hoeveelheden uitrekenen door middel van een geïntegreerde Microsoft Excel uittrekstaat
 • Alle relevante documenten opgeslagen in uw project

GwwCalc is een product van IBIS BV en wordt rechtstreeks door hen geleverd.