BouwInfosys

Oplossingen voor de bouw

Oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw Oplossingen voor de installatie Oplossingen voor bouwopleidingen

Van Mensvoort Veghel kiest voor InfraWorks

Van Mensvoort Veghel heeft de keuze gemaakt voor de integrale invoering van InfraWorks binnen haar organisatie. Het bedrijf is al 40 jaar een vooraanstaande aannemer in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Het bedrijf richt zich op infra, sloop, milieu en recycling.

Met haar oorsprong in de GWW sector heeft Van Mensvoort door de jaren heen een grote expertise opgebouwd. Goed opgeleide vakmensen verzorgen de uitvoering van aanleg- en onderhoudswerken. Totaal- en/of deelpakketten die voorzien in alle in de GWW voorkomende werkzaamheden. Van het graven van een sloot tot het volledig bouw- en woonrijp maken van een woonwijk.

Als gecertificeerd sloopbedrijf voert Van Mensvoort met modern materieel de meest uiteenlopende sloopwerken uit. Scheiding van afvalstoffen heeft hierbij een hoge prioriteit. Door selectief, aan de bron te slopen worden vrijkomende bouw- en sloopmaterialen op lokatie gesorteerd en opgeslagen. Daarna wordt het naar erkende (eind)verwekers getransporteerd of wanneer het mogelijk is op dezelfde plaats hergebruikt.

Milieubewustzijn is een belangrijk component in de bedrijfsvoering. Van Mensvoort wil het milieu zo min mogelijk belasten en zoekt hierin altijd naar slimme, innovatieve maar bovenal praktische oplossingen. Bij sloopwerkzaamheden van oudere bedrijfspanden en tankstations blijkt de grond regelmatig verontreinigd te zijn. Vanuit het standpunt om de opdrachtgever een totaaloplossing te bieden is Van Mensvoort gespecialiseerd in werkzaamheden op het gebied van bodemsanering. Volledig gecertificeerd en erkent door de overheid.

Direct op lokatie verwerkt de mobiele puinbreker vrijkomend puin tot gecertificeerde bouwstof. Dit recyclinggranulaat wordt, indien mogelijk op dezelfde plek of nabijgelegen werk, hergebruikt als funderings­materiaal in de (wegen)bouw wat zorgt voor aanzienlijk minder transport en overslag. Naast het ontzien van leefomgeving en milieu levert het de opdrachtgever in veel gevallen een kostenbesparing op. Voor tijdelijke opslag wordt het vervoerd naar een eigen terrein dat voldoet aan alle benodigde vergunningen voor het op-/overslaan en het bewerken van bouw-/sloopafval. Ook verontreinigde grond en/of granulaten worden naar gelang de vervuilingsklasse op locatie gescheiden en behandeld conform de daarvoor geldende richtlijnen.

Integratie voor maximale efficiency
InfraWorks zal worden ingezet voor het gehele proces.
Daar waar voorheen losse applicaties werden gebruikt zal binnenkort alles in één pakket worden geregistreerd. Van calculatie t/m afvalstromen met koppeling naar de weegbrug. Dat biedt het bedrijf grote voordelen in het kader van efficiency!

Meer info over Van Mensvoort op de website.


Zwijnsbergen 1 300
BouwInfosys in Helvoirt
BouwInfosys in Helvoirt