BouwInfosys

Oplossingen voor de bouw

Oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw Oplossingen voor de installatie Oplossingen voor bouwopleidingen

Projectaanpak van BouwInfosys

Vaak is het al moeilijk genoeg om een selectie van leveranciers te maken. Vervolgens moet u in presentaties het onderscheid tussen de verschillende leveranciers naar voren zien te halen en uw behoefte vertaald zien worden naar een automatiseringsoplossing.

Als u hierin niet goed geadviseerd wordt tijdens uw selectie, bestaat de mogelijkheid dat het traject op dat moment al mislukt is. BouwInfosys vindt het belangrijk om al vóór de presentaties een goed beeld te krijgen van uw bedrijf. Alleen op deze wijze kunnen we tot een passende oplossing komen waar uw bedrijf resultaat mee gaat boeken.

Een automatiseringsproject start dan ook met het eerste contact. Uw eerste aanspreekpunt tijdens uw selectieprocedure is onze accountmanager. Hij kan u adviseren hoe u de juiste informatie krijgt om uw beslissing op te funderen.

Implementatie
In deze fase maakt u kennis met de consultant/projectleider van BouwInfosys. Samen met u wordt er een gedetailleerde planning opgesteld alvorens we starten. Of dit nu een groot of klein traject betreft, BouwInfosys start niet zonder planning met bijbehorende doelstelling. Hoe weten we anders of het straks goed gaat met de tijdsplanning tijdens de implementatie?

Voordat de daadwerkelijke implementatie start gaan we beiden akkoord met de planning en het bijbehorende budget. Tijdens de implementatie krijgt uw projectverantwoordelijke onze planning en bewaken we samen de voortgang. Tussentijds zorgen we voor evaluatie en voortgangsgesprekken, maar ook na oplevering van het traject willen we graag weten hoe het is gegaan. Door deze strategie te hanteren kunnen we binnen het beschikbaar gestelde budget en tijdsplanning het traject opleveren.

Dit is zowel voor u als voor ons een zeer prettig gevoel!

Zwijnsbergen 1 300
BouwInfosys in Helvoirt
BouwInfosys in Helvoirt